Hľadáte kvalitný darček pre svojho kňaza?

Objednajte Verbum na celý rok za 10 €. Nezabudnite uviesť v popise platby meno a adresu, kam máme Verbum poslať.

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966

Variabilný symbol: 592020