Všetky príspevky Pavol Hrabovecky

Ekumenizmus alebo evanjelizácia? Úvaha nad výročím reformácie

Ekumenické hnutie je snahou zjednotiť všetkých kresťanov. Je chápané ako služba svedectva svetu a ako také by teda nemalo byť poznačené negatívnym prozelytizmom, ale naopak — uznaním odlišnej tradície a vedením dialógu s ňou. Takto chápaný ekumenizmus nemôže a ani nemá byť snahou o „návrat“ nekatolíckych spoločenstiev do Katolíckej cirkvi, ale túžbou po pravej obnove a reforme jedinej Cirkvi.

Pokračovať na Ekumenizmus alebo evanjelizácia? Úvaha nad výročím reformácie

V prvom čísle 2017 nájdete

Vedeli ste, že aj mladý teológ Ratzinger sa v minulosti vyjadril pozitívne o možnosti znovuzosobášených veriacich pristúpiť k sviatosti Eucharistie? Aj o tom sa dočítate v článku Braňa Markoviča o duchovnom prijímaní aj vo vzťahu k rozvedeným. Téma aktuálna a komplexná si vyžiadala aj špeciálny komentár posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia od Juraja Juricu.

Okrem toho sa budeme venovať aj výročiu reformácie v článkoch Ľubomíra Žáka či Juraja Pigulu; predstavíme si základné kategórie Islamu spolu s Lukášom Nosekom; a s Róbertom Sarkom sa pozrieme na duchovný svet populárnej ságy Star Wars.

/ AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI