Všetky príspevky Pavol Hrabovecky

Ekumenizmus alebo evanjelizácia? Úvaha nad výročím reformácie

Ekumenické hnutie je snahou zjednotiť všetkých kresťanov. Je chápané ako služba svedectva svetu a ako také by teda nemalo byť poznačené negatívnym prozelytizmom, ale naopak — uznaním odlišnej tradície a vedením dialógu s ňou. Takto chápaný ekumenizmus nemôže a ani nemá byť snahou o „návrat“ nekatolíckych spoločenstiev do Katolíckej cirkvi, ale túžbou po pravej obnove a reforme jedinej Cirkvi.

Pokračovať na Ekumenizmus alebo evanjelizácia? Úvaha nad výročím reformácie