Rubriky a príspevky

Uzávierka príspevkov do čísla 1/2019 je 31.1.2019.

Verbum je zostavený z pravidelných rubrík, do ktorých pozývame nových autorov:

ÚVAHY A ŠTÚDIE: majú za cieľ ponúknuť priestor biblistike, teológii, filozofii, kultúre, umeniu, dejinám či iným príbuzným odborom a disciplínam.

NÁKOVA: vytvára priestor pre dialóg o aktuálnej polemike.

SPIRITUALITA: ponúka zamyslenia pre duchovný život.

BELETRIA: otvára priestor kresťanským básnikom a spisovateľom.

RECENZIE: hodnotia sa kvalitné knihy, film, divadlo.

Záujemcovia o uverejnenie článkov nech sa ozvú na náš email casopis.verbum@gmail.com.