Hlavnou témou nového čísla bude „Kritické myslenie“.

Aktuálnymi témami, ktorými sa budeme zaoberať, sú aj tieto:

Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach  – Nádej pre Cirkev, ktorá čelí škandálom zneužívania

Juraj Jurica, civilný aj cirkevný právnik – Otázka LGBT (nad-)práv a registrovaných partnerstiev

Peter Sykora, bývalý zamestnanec diplomatických služieb Vatikánu – Koncept reprezentácie v hierarchickom usporiadaní Cirkvi a v jej riadení

Martin Maďar, profesor teológie na Xavier University v USA – Pápež František a prijatie Druhého vatikánskeho koncilu