Objednávka

Časopis Verbum vychádza dvakrát do roka (Veľká noc, Vianoce).

Predplatné na celý rok: 10 €.

Popis platby: MENO, ADRESA

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966

Variabilný symbol: 592020

Otázky súvisiace s vašou objednávkou zasielajte na Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity: verbum@ku.sk, martin.kuniak@ku.sk.