Ekumenizmus alebo evanjelizácia? Úvaha nad výročím reformácie

Ekumenické hnutie je snahou zjednotiť všetkých kresťanov. Je chápané ako služba svedectva svetu a ako také by teda nemalo byť poznačené negatívnym prozelytizmom, ale naopak — uznaním odlišnej tradície a vedením dialógu s ňou. Takto chápaný ekumenizmus nemôže a ani nemá byť snahou o „návrat“ nekatolíckych spoločenstiev do Katolíckej cirkvi, ale túžbou po pravej obnove a reforme jedinej Cirkvi.

Pokračovať na Ekumenizmus alebo evanjelizácia? Úvaha nad výročím reformácie

V prvom čísle 2017 nájdete

Vedeli ste, že aj mladý teológ Ratzinger sa v minulosti vyjadril pozitívne o možnosti znovuzosobášených veriacich pristúpiť k sviatosti Eucharistie? Aj o tom sa dočítate v článku Braňa Markoviča o duchovnom prijímaní aj vo vzťahu k rozvedeným. Téma aktuálna a komplexná si vyžiadala aj špeciálny komentár posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia od Juraja Juricu.

Okrem toho sa budeme venovať aj výročiu reformácie v článkoch Ľubomíra Žáka či Juraja Pigulu; predstavíme si základné kategórie Islamu spolu s Lukášom Nosekom; a s Róbertom Sarkom sa pozrieme na duchovný svet populárnej ságy Star Wars.

/ AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI

Kultúra a kresťanstvo: nezlúčiteľné svety?

Keď sa Tertulián opýtal, čo majú spoločné Atény a Jeruzalem, hrubou čiarou vymedzil pre nasledujúce dejiny hranicu medzi prirodzeným rozumom a nadprirodzenou vierou. Možno by to nič vážne neznamenalo, keby to ostalo v intenciách, v akých Tertulián zamýšľal: očistiť falošné predstavy o Bohu kresťanov od rozumových špekulácií pohanských filozofov. Ale, ako to býva, veľké myšlienky majú nedozerné dôsledky tam, kde by si ich autori nikdy ani len nepomysleli.

Pokračovať na Kultúra a kresťanstvo: nezlúčiteľné svety?

V roku 2017 s novým dizajnom

Tohto roku sme oslávili 70 rokov Verbumu. Ukončili sme jednu veľkú etapu a začali novú. Nech o tom svedčí aj nová grafika Verbumu.

Ponúkame Vám nielen možnosť predplatiť si Verbum, ale aj byť jeho tvorcami.

V roku 2017 sa budeme venovať obzvlášť výročiu reformácie (minulosť aj súčasnosť) ako aj dôležitému spoznávaniu islamu – už nielen ako možnosti, ale realite, ktorú zažívame.

Verbum vychádza dvakrát do roka (Veľká Noc, Vianoce) za nezmenenú cenu 9 EUR.

Môžete si ho objednať bankovým prevodom na účet IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966, variabilný symbol 592020. Dôležité je, aby ste v popise platby nezabudli uviesť svoje meno a adresu, kam máme časopis zaslať.

Teším sa na spoluprácu a prajem príjemné čítanie!

Dr. Pavol Hrabovecký, šéfredaktor

verbum-obalka-nahlad