Kultúra a kresťanstvo: nezlúčiteľné svety?

Keď sa Tertulián opýtal, čo majú spoločné Atény a Jeruzalem, hrubou čiarou vymedzil pre nasledujúce dejiny hranicu medzi prirodzeným rozumom a nadprirodzenou vierou. Možno by to nič vážne neznamenalo, keby to ostalo v intenciách, v akých Tertulián zamýšľal: očistiť falošné predstavy o Bohu kresťanov od rozumových špekulácií pohanských filozofov. Ale, ako to býva, veľké myšlienky majú nedozerné dôsledky tam, kde by si ich autori nikdy ani len nepomysleli.

Pokračovať na Kultúra a kresťanstvo: nezlúčiteľné svety?

V roku 2017 s novým dizajnom

Tohto roku sme oslávili 70 rokov Verbumu. Ukončili sme jednu veľkú etapu a začali novú. Nech o tom svedčí aj nová grafika Verbumu.

Ponúkame Vám nielen možnosť predplatiť si Verbum, ale aj byť jeho tvorcami.

V roku 2017 sa budeme venovať obzvlášť výročiu reformácie (minulosť aj súčasnosť) ako aj dôležitému spoznávaniu islamu – už nielen ako možnosti, ale realite, ktorú zažívame.

Verbum vychádza dvakrát do roka (Veľká Noc, Vianoce) za nezmenenú cenu 9 EUR.

Môžete si ho objednať bankovým prevodom na účet IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966, variabilný symbol 592020. Dôležité je, aby ste v popise platby nezabudli uviesť svoje meno a adresu, kam máme časopis zaslať.

Teším sa na spoluprácu a prajem príjemné čítanie!

Dr. Pavol Hrabovecký, šéfredaktor

verbum-obalka-nahlad